Login


zpět Rozloučení s deváťáky

Tak jak je naší tradicí i na konci tohoto školního roku jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Rozloučení proběhlo v kostelíku za účasti celého druhého stupně, prvňáčků, ale hlavně našich deváťáků a jejich blízkých. Přejeme všem mnoho úspěchu v dalších letech jejich studií i v budoucím životě. 

2018-08-11 10:10:06

Fotogalerie