Login


zpět Začátek školního roku 2018/2019

 

1. i 2. stupeň

3. 9.

2 vyučovací hodiny.

Výdej obědů 11:30–13:00.

4. 9.

4 vyučovací hodiny – rozdávání učebnic

5. 9.

1. stupeň 4 vyučovací hodiny

2. stupeň 5 vyučovacích hodin

6.–7. 9.

Podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

22. 8. 2018 - 09:08