LoginAktuálně z naší školy:

Zveřejnění návrhu rozpočtu

Informujeme o zveřejnění návrhu rozpočtu školy v Ostašově (Křížanská) i v Machníně (Heřmánková) na rok 2019. Oba návrhy jsou k nahlédnutí v sekci dokumenty.

Radek Vystrčil

18. 10. 2018 - 11:10
Schůza SRPŠ

Ve čtvrtek 4.10. v 15:30 se v čítárně druhého stupně uskuteční první schůzka třídních důvěrníků v tomto školním roce.

Program jednání:

  • Přivítání, seznámení
  • Projednání pravidel hospodaření SRPŠ
  • Projednání stanov SRPŠ
  • Projednání návrhu rozpočtu na 2018/19
  • Volba rady a výboru spolku
  • Náměty a připomínky ze třídních kolektivů
  • Termín dalšího setkání

Má-li někdo z rodičů náměty či připomínky - obracejte se na třídní důvěrníky.

Na setkání těší R. Vystrčil

2. 10. 2018 - 08:10
Srdečně vás zveme na Global Village

Ve středu nás čeká projekt Global village, který bude probíhat v nové budově v Žákovské ulici. Naši hosté si pro nás připraví kulturní stánky s atributy své země, nebude chybět ani Česká republika. Dopoledne si stánky projdou všichni žáci naší školy, odpoledne mezi 14.30 a 16.00 hod srdečně zveme i rodiče našich žáků, aby si přišli popovídat s našimi hosty. Neznalost angličtiny není překážkou, často postačí milý úsměv či gesto.

Více informací a fotografií naleznete v sekci EDISON 2018. 

25. 9. 2018 - 12:09
19. ročník závodu horských kol
11. 9. 2018 - 10:09
Edison
5. 9. 2018 - 23:09
Zpravodaj
5. 9. 2018 - 16:09
Žádost o uvolnění z výuky na 5 a více dní

Vážení rodiče, v sekci dokumenty (nebo zde) najdete vzor žádosti o plánované uvolnění z výuky na 5 a více dní. R. Vystrčil

5. 9. 2018 - 16:09
Informace ze školy a rozvrhy na rok 2018/19
31. 8. 2018 - 08:08
Zahájení školího roku pro 1. ročník

 

1. ročník

3. 9. 

1 vyučovací hodina

4. 9.

2 vyučovací hodiny

5. 9.

6. 9.

3 vyučovací hodiny

7. 9.

4 vyučovací hodiny

22. 8. 2018 - 09:08
Začátek školního roku 2018/2019

 

1. i 2. stupeň

3. 9.

2 vyučovací hodiny.

Výdej obědů 11:30–13:00.

4. 9.

4 vyučovací hodiny – rozdávání učebnic

5. 9.

1. stupeň 4 vyučovací hodiny

2. stupeň 5 vyučovacích hodin

6.–7. 9.

Podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

22. 8. 2018 - 09:08

Poslední příspěvky tříd:

Rozloučení s deváťáky

Tak jak je naší tradicí i na konci tohoto školního roku jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Rozloučení proběhlo v kostelíku za účasti celého druhého stupně, prvňáčků, ale hlavně našich deváťáků a jejich blízkých. Přejeme všem mnoho úspěchu v dalších letech jejich studií i v budoucím životě. 

IX. třída
2018-08-11 10:10:06
Poslední školní výlet na 1. stupni

Na konci školního výletu psali páťáci volné psaní. Z úryvků těchto psaní jsme sestavili mozaiku zážitků.

V. třída
2018-06-03 22:33:07
Děti s rodiči z Ostašova na osmitisícovce

Všechno klaplo. Počasí bylo báječné, nezmokli jsme a zároveň jsme nepadali vedrem. Ale hlavně, všechny děti od 4. do 9. třídy celou trasu přes osm jizerských tisícovek v plné polní zvládli s nadšením a úsměvem. Dlouho jsme plánovali, na kterých 8 hor vystoupáme, abychom měli co nejjednodušší přístup. Proto jsme se rozhodli pro cestu vlakem brzy ráno z libereckého nádraží do Hejnic. Odtud kolem chrámu Navštívení Panny Marie jsme začali stoupat podél Černého Štolpichu k štolpišským vodopádům. Viděli jsme několik pomníčků starých svážečů dřeva nebo jiných památek na lidská neštěstí. Nová opravená cesta nás dovedla až k Tetřeví boudě. Tady jsme vrstevnicí pokračovali na vyhlídku Krásná Máří. Výhled do daleka byl opravdu skvostný. No a pak už začal samotný výstup na 4 tisícovky. První jsme dosáhli po vystoupání po dřevěných schodech. Ptačí kupynmv. 1013 nás uchvátily dalekými obzory. Hřmění nad Krkonošemi a tmavá oblaka za Holubníkem jen strašily. Sotva jsme došli na druhou osmitisícovku 1071 m, mračna se rozestoupila a my viděli i krkonošské Vysoké kolo. Černá hora nás přivítala po vystoupání mnoha dřevěných chodníků do své výšky 1085 m.  Než jsme zamířili ke Sněžným věžičkám 1063 m, ještě jsme se stavili na Čertově odpočinku. Žulové skály věžiček vypadaly jak sochy rozeseté v smrkových korunách. Teď už byl čas se rozeběhnout z kopce a podle navigace hledat starou Velcovku, kde jsme na půdě přespali. Před tím jsme se ohřáli u ohně, opekli zásoby a kluci nanosili od pramenů vodu. Bylo báječné, jak velcí pro malé i malí pro velké připravovali spontánně hry. Bolelo nás víc břicho od smíchu než nohy a záda od nákladu. Ranní sestupování bylo jen chvilkovým rozběhem. Na křižovatce cest jsme odbočili vlevo a začali stoupat na Kneipu. Stánek měl ještě tak brzy zavřeno. Vrchol 1013 m jsme odhadovali. Naopak skalnatá špička Jizery 1122 m byla velmi výrazným topem výletu. Mezi velkými balvany jsme vyšli na vrchol, kde dost foukalo. Viděli jsme až děčínský Sněžník, polské tisícovky i doly, Krkonoše. Na rašeliništních loukách kvetly místní rostliny. Ze všech nás nejvíc uchvátily chomáčky suchopýrů. Stoupali jsme na Smědavskou horu 1084 m. Po vlhkých mechových cestách jsme se posadili na první skalku s vrcholovou knížkou, oslavili, nafotili se a za několika vrcholky dřevin uviděli opravdový vrchol. Samota této hory nám neskutečně učarovala. Začali jsme klesat před posledním stoupáním na nejhezčí vrchol Polední kameny 1007 m. Bludiště skalek a 360° rozhled, ale i pocit, že jsme to dokázali, nám rozbušily srdce. Pod Frýdlantským cimbuřím a Hajním kostelem jsme sestoupili k údolí Černého potoka. Ten nám ochladil znavené nohy. Motivace kopců zmrzliny v cukrárně u baziliky držely děti v rychlém tempu. Podvečerní vlak z Hejnic nás zavezl do Liberce. Zážitků a vzpomínek vezl hodně.

IV. třída
2018-05-23 20:55:50
Run and help očima páťáků

Myslím si, že tato akce je uskutečněná proto, aby se lidé naučili pomáhat ostatním a nemyslet jen na sebe. Aby si uvědomili, že nejsou jenom oni. A proto jsme dávali peníze, abychom pomohli lidem s postižením. Abychom možná zachránili životy tisíce dětem nebo i dospělým. Prostě chci pomáhat ostatním. Doufám, že vy také.

 

V. třída
2018-05-13 20:11:33
Páťáci na druhém stupni

 

 

V. třída
2018-04-27 19:03:11
Ukliďme svět

Dnes jsme vyrazili po Ostašově, abychom zpříjemnili prostředí místním obyvatelům i všem, kteří jen procházejí tímto krajem. Byli jsme úspěšní, v tomto případě bohužel, nalezli jsme stovky menších i větších odpadků. Jen na cestě od mostu k budově 1. stupně jsme posbírali 656 vajglů a to jsme určitě nenašli všechny. Naše dojmy si můžete přečíst níže:

 

Místo PV jsme šli uklízet.  Nejvíce jsem našla igelitů. Taky jsme se dozvěděli, jak dlouho se co rozkládá. Byla i sranda. Někteří tahali zbytečně těžké a velké věci. Myslím si, že je to dobrá akce a že jsme toho uklidili dost. Měli by to dělat i jiní lidé. Dá se pomoct i doma, např. když budeme třídit odpad. Našli jsme strašně moc PET lahví, nechápu, kdo to dělá.

Jsem politej od nějaký černý vody a bolej mě nohy, ale jsem rád, jsme si mohli uklidit.

Byla to zábava ale i humus.

Mám hrozně zpocený ruce, v jedný  jsem nesl 5kilovou součást od auta a v druhý ruce 8m drát.

Uklidili jsme mnoho bordelu. Teď bude svět čistčí.

Našli jsme kabelku a plechovku s pivem, ve které ještě bylo pivo.  Našli jsme dvě mraveniště, závaží na činku a zdechlou kunu, pak jsme šli do parku a našli svíčku, co se dává ke hrobu. A proto třiďte odpad, má to smysl.

Přál bych si, aby lidi recyklovali.

Štve mě, že lidi nechávají na zemi odpadky jen tak.

Našli jsme strašně moc odpadků tam, kde se to ani neočekávalo. Našli jsme botu, která byla ještě v dobrém stavu. Neočekávali jsme, že najdeme málo PET lahví. Když jsme byli v lesíku u parku, tak jsme tam nenašli nic. Překvapilo mě to, protože minulý rok tam bylo strašně moc odpadků. Pokud čtete tento článek, tak se teď zamyslete, jestli jste znečišťovali okolí a pokud ano, tak to zkuste omezit a uklízet ty věci po sobě sami a ne aby to dělal někdo jiný. Naše okolí je krásné, ale vzpomeňte si, třeba když jdete na výlet, kolik jste viděli odpadků.

V jednu chvíli mi špatně z mrtvé lasičky, fuuuuj. A na to jsme našli červenku v příkopě, bylo mi jí hroooozně líto. Kdyby lidé pořád nekouřili, a nebo alespoň ty vajgly házeli do odpadkového koše! Tak my bychom byli hrozně rádi!

Je super, že jsme pomohli světu! Je strašné, že se sklo rozkládá 1000 let a je smutné, že to tam zítra zase bude. Docela mě bolí ruce a nohy a taky trochu záda, protože jsem se ohýbala pro vajgly. Uklízejte s námi!

Chci, aby lidi třídili odpad. Dnes jsme uklízeli skoro po celém Ostašově. Sbírali jsme snad všechno co jsme viděli, ale většinou mi z toho bylo špatně. Všechno strašně smrdělo. Bylo všude opravdu hodně odpadků. Nechápu, proč to ty lidi dělaj.

Aspoň jsme uklidili to, co jsme uklidili a unesli.

Myslím si, že jsme hodně pomohli. Uklidili jsme hromadu věcí. A navíc to sklo by tam hnilo tisíc let. Mám z toho dobrý pocit!

Vaši páťáci.

      

V. třída
2018-04-17 19:34:09
Leden až březen očima páťáků

Hodnocení práce ve skupinách a dění ve třídě v měsíci lednu až březnu.

V. třída
2018-04-17 19:15:46
Ať žijí tradice

Ve středu 28. 3. 2018 se naše 4. třída změnila v rukodělnou dílnu, ve které se odehrálo více než jen pletení pomlázek. Zavítal k nám deváťák Marek Stejskal, který umí plést pomlázky. Rád nám pletení předvedl a také naučil. Všichni (včetně děvčat….jelikož nikdy nevíme, kdy se nám co může hodit) si zkusili plést pomlázky. Na fotkách můžete sami vidět, jak se nám to povedlo. Myslím, že zpřetrhávání tradic by bylo velmi nezodpovědné vůči příštím generacím. Jsme rádi, když jsou lidé ochotni si předávat své zkušenosti navzájem a rádi se učí novým věcem. Pěkné jaro! Jana Zástěrová

IV. třída
2018-04-11 21:46:48
Karlík a továrna na čokoládu
IV. třída
2018-01-08 06:09:27
Listopad a prosinec v páté třídě

Jaký byl listopad a prosinec u páťáků?

 

V. třída
2018-01-02 17:47:52