LoginInformace pro rodiče na školní rok 2018/2019

Dokumenty:

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program ŠD

 
  Přihláška do ŠD (Žákovská)

 Přihláška do ŠD (Heřmánková)

 Mimořádný odchod ze ŠD

 

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás seznámili se základními informacemi ohledně provozu školní družiny v Žákovské ulici (budova I. st. v Ostašově) a v Heřmánkové ulici (budova ZŠ v Machníně).

Provoz školní družiny:

ŠD Žákovská: ranní družina 6:30 – 7:45 hod odpolední 11:40 – 16:30 hod
ŠD Heřmánková: ranní družina 6:30 – 7:45 hod odpolední 11:40 – 16:00 hod

Pro všechny žáky II. třídy bude v době 1/2 hodin Čj (úterý a středa) školní družina zajištěna. V úterý a ve středu z provozních důvodů odchází celá třída na oběd ve 12:35 hodin.

Každodenní společné činnosti školní družiny probíhají od 12:30 do 14:30 hodin. Prosíme o vyzvedávání dětí mimo tento čas.

Platba za ŠD:

Rodiče, popřípadě jiný zákonný zástupce dítěte (dále jen „plátce“), je povinen hradit za každé dítě, umístěné ve školní družině (ŠD), příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (dále jen „příspěvek“). Tento příspěvek bude sloužit tomuto zařízení.

Příspěvek činí od 2. 9. 2013 za každý započatý kalendářní měsíc nástupu dítěte do ranní ŠD 50,- Kč a do odpolední ŠD 100,- Kč. Pokud nebude Vaše dítě celý měsíc ve ŠD, bude Vám poplatek na základě písemné žádosti vrácen.

Umístí-li plátce do ŠD současně dvě nebo více dětí, hradí za první dítě příspěvek v plné výši a za každé další uhradí snížený příspěvek na polovinu stanovené výše.

Způsob úhrady je možný za 1. a 2. pololetí bezhotovostně na účet školy: za období září – leden do 30. 9. 2018 a za období únor – červen do 31. 1. 2019.

Kritéria:

O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. Žáci budou do ŠD zařazováni podle těchto kritérií. Přednostně jsou přijímáni tito žáci:

1. žáci I. třídy,

2. žáci II. třídy,

3. žáci III. třídy,

4. žáci IV. třídy, kteří mají sourozence v I.-III. třídě,

5. ostatní.

Co nás čeká:

Divadlo, Hravé tvoření s rodiči, Karneval, výlety v době dvoudenních prázdnin a mnoho dalšího.

Zajištění ŠD: V době krátkodobých prázdnin a ředitelského volna je školní družina zajištěna formou různorodých aktivit, v době vánočních a hlavních prázdnin je činnost ŠD přerušena.

Za tým ŠD Jana Hamalčíková (vedoucí vychovatelka), Bc. Pavla Beňová, Andrea Havrdová, Kamila Smutníková - vychovatelky ŠD Žákovská, Bc. Iveta Mrázková a Kamila Smutníková – vychovatelky ŠD Heřmánková