LoginIng. Vystrčil Radek ředitel školy
radek.vystrcil@zsostasov.cz
725448663 In, PSP středa 14-15 hodin

Ve škole pracuji od roku 2002. Začal jsem zde pracovat jako učitel informatiky. Vystudoval jsem na Fakultě mechatroniky TUL obor Automatizace výrobních a řídících systémů.

Práce ve škole mě nadchla a baví dodnes. Proto jsem opustil původní zaměření a začal jsem se věnovat studiu pedagogiky a školského managementu. Během práce ve škole jsem byl třídním učitelem, zástupcem paní ředitelky Slovákové, dnes jsem ředitelem školy a ICT koordinátorem.

Mojí snahou je naplňovat vizi a poslání školy. Jsem rád, že se můžu spolehnout na bezvadnou práci svých téměř 40 spolupracovníků, dobrou spolupráci s rodiči a s ostatními přáteli, kteří nám pomáhají.