LoginMgr. Chládek Šimon učitel
simon.chladek@zsostasov.cz
M

Jsem absolventem TUL v Liberci. Na škole vyučuji matematiku v třídách VI. - IX. Jsem třídním učitelem IX. třídy.