LoginMgr. Bolek Michal výchovný poradce a metodik prevence
michal.bolek@zsostasov.czTřídní učitel VII. třídy
Tv, Ze, Vo

 

Na škole učím již dvanáctým rokem. Působím ve funkci metodika prevence a v tomto školním roce i výchovného poradce. Na škole také zodpovídám za bezpečnost žáků i pracovníků.