LoginMgr. Krupková Martina Výchovná poradkyně
martina.krupkova@zsostasov.czTřídní učitelka VI. třídy
725 769 110 pondělí: 9:30–11:00