Login
Naši zaměstnanci

Vedení školy

Ing. Vystrčil Radek ředitel školy
Mgr. Voltr Vlastimil Pověřenec GDPR
Mgr. Kozák Aleš zástupce ředitele
Čermáková Romana Sekretariát

1. stupeň

Bc. Beňová Pavla Párová učitelka
Hamalčíková Jana asistentka pedagoga
Mgr. Hladíková Lenka Třídní učitelka I. třídy
Klírová Adéla Asistentka pedagoga
Mgr. Kočvarová Kateřina Třídní učitelka třídy II.M, IV.M a V.M
Mgr. Leksová Alena Třídní učitelka třídy III.M a I.M
Mgr. Molnárová Yvona Třídní učitelka III. třídy
Mgr. Bc. Novotná Lenka Třídní učitelka V. třídy
Mgr. Petrželová Michaela Třídní učitelka II. třídy
Mgr. Šťastná Daniela Třídní učitelka IV. třídy
Šturmová Markéta Asistentka pedagoga

Družina

Havrdová Andrea Vychovatelka
Bc. Mrázková Iveta Vychovatelka

2. stupeň školy

Mgr. Bendová Naděžda učitelka
Mgr. Bolek Michal Třídní učitel VII. třídy
Mgr. Drtilová Lenka
Mgr. Chládek Šimon učitel
Jelenová Jiřina asistentka pedagoga
Mgr. Kašparová Markéta Třídní učitelka VIII. třídy
Mgr. Kozák Jaromír Třídní učitel IX. třídy
Mgr. Krupková Martina Třídní učitelka VI. třídy
Kulhánek Ivo učitel
Mgr. Kultová Šárka učitelka
Smutníková Kamila asistentka pedagoga / vychovatelka v ŠD
Mgr. Zástěrová Jana učitelka 1. a 2. stupně

Ostatní

Mgr. Antonínová Hegerová Hana Pedagogický konzultant
Houda Václav Školník
Michálková Helena školnice
Paříková Helena uklízečka
Pašková Lucie Správce TV
Pivodová Martina kuchařka
Volštátová Radka Vedoucí školní jídelny
Žižková Miroslava školnice