LoginSdílení – Od předškoláka ke školákovi

Hlavní myšlenka sdílení

Hlavní myšlenkou všech sdílení, která v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu pořádáme, je setkávat se mezi sebou na partnerské úrovni. Ve školách hledáme různé cesty, jak dospět k úspěchu. Z praxe se nám potvrdilo, že předávání  zkušeností úspěšných i méně úspěšných je velmi přínosné. Jsme rádi, že se nám podařilo také uspořádat sdílení, které je určeno i pro pedagogy MŠ a ZŠ z neprojektových škol. Věříme v budoucnost těchto akcí a těšíme se na další setkání třeba právě s vámi. 

Jak sdílení proběhlo ve školním roce 2016/17

Ve středu 15. března 2017 proběhlo v nové budově našeho 1. stupně sdílení s názvem Od předškoláka ke školákovi. Sdílení bylo určeno zájemcům z řad pedagogů MŠ a 1. stupně ZŠ. Organizační tým ve složení Mgr. Bc. Lenka Novotná, Mgr. Hana Antonínová Hegerová, Mgr. Yvona Molnárová a Jana Hamalčíková připravil pro účastníky nejen bohatý program, ale i výborné zázemí. Účastníci při aktivní týmové práci sdíleli témata jako spolupráce mezi MŠ a ZŠ, nabízené aktivity pro děti a rodiče, programy škol pro předškoláky, smysluplnost jednotlivých aktivit. To vše s ohledem na co nejpohodovější přechod dětí z MŠ do 1. ročníku ZŠ. Také se seznámili s naším programem pro předškoláky „Hurá do školy“ a vyzkoušeli si některé z jeho aktivit. V odpoledním bloku měli účastníci možnost se zúčastnit přednášky Vlasty Hillebrandové, ředitelky MŠ Montessori v Jablonci n. N., lektorky a členky vedení Montessori ČR a seznámit se tak s některými prvky přípravy předškoláků v těchto MŠ. Ze závěrečné reflexe a zpětné vazby účastníků vyplývá smysluplnost této akce i nadšení a spokojenost jednotlivých účastníků.

Děkujeme projektu Pomáháme školám k úspěchu, do něhož je naše škola zapojena, za finanční zajištění tohoto sdílení.

Sdílení plánujeme i v roce 2017/18

Datum konání: 12. března 2018, od 8:15 do 14:30
Místo konání: ZŠ Křížanská, Liberec – Ostašov, Žákovská 67


Koordinátorky sdílení: Mgr. Bc. Lenka Novotná (učitelka 1. st. ZŠ Ostašov), Mgr. Hana Antonínová Hegerová (pedagogická konzultantka ZŠ Ostašov)
Anotace sdílení
Cílem setkání bude společné sdílení zkušeností učitelů 1. stupně a MŠ s pohodovým přechodem dětí z MŠ do ZŠ. Budeme hledat odpovědi na otázky, sdílet náměty a reflektovat přínos a smysluplnost nabízených aktivit pro děti, rodiče a pedagogy.


Plánovaný program sdílení
Dopolední blok
8:15 – 8:40 Prezence účastníků
9:00 – 12:00 Přednáška paní Mgr. Šárky Mikové, odborníka s praxí v dětské psychologii. Téma přednášky: „Různé děti mají různé potřeby aneb – Jak se vrozené nastavení mozku promítá do školní připravenosti?“
12:00–13:00 Oběd


Odpolední blok
13:00–14:30 Prezentace zkušeností účastníků. Účastník má možnost prezentace svých zkušeností, ukázek programů a dalších aktivit v max. délce 10 min.
- přechod dětí z předškolního do základního vzdělávání
- programy pro předškoláky
- programy pro rodiče předškoláků
- spolupráce MŠ a ZŠ
Společné sdílení zkušeností učitelů 1. stupně a MŠ s pohodovým přechodem dětí z MŠ do ZŠ.
Závěrečná reflexe.


Organizační informace:
• Přihlášky a zájem o prezentaci svých zkušeností, ukázek programů v max. délce10 min, prosíme, zasílejte do 6. 3. 2018 emailem na radek.vystrcil@zsostasov.cz
• Maximální kapacita sdílení je 26 účastníků dle pořadí došlých přihlášek.
• S sebou: materiály a ukázky ke sdílenému tématu, přezůvky dle uvážení
• Oběd a drobné pohoštění zajištěno.
• Díky podpoře projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ je účast na sdílení zdarma.


Těšíme se na vás! Za organizační tým:
Mgr. Bc. Lenka Novotná, Mgr. Hana Antonínová Hegerová, Mgr. Yvona Molnárová, Jana Hamalčíková, Radek Vystrčil