LoginZvelebování naší školy v roce 2015/16

Ani ve školním roce 2015/16 jsme nelenili. Opravovalo se tam, kde to není tolik vidět a tak prošla údržbou kotelny, myčka v kuchyni, Zakoupili jsme nové vybavení do výdejny v Machníně, atp.  Přesto se rádi pochlubíme i tím, co se v našem okolí změnilo a co můžete potkávat při návštěvách našich budov.

Recyklujeme

V rámci environmentální výchovy jsme pořídili na všechny budovy nové koše na třídění odpadu. Jsme rádi, že obodbné aktivity podporuje i město Liberec, které nám pár měsíců poté přidalo i kompostéry. Děkujeme :)

Aby se děti snáze orientovali co kam (ne)patří, vytvořili jsme na koše popisky a i na stěnu (v Machníně) jsme umístili nápovědu. 

V koridoru u vstupu do šaten machnínské školy, vytvořila naše paní vychovatelka Mrázková další malbu, kde jsou v krabičkách různé odpadky s informací, za jak dlouho se v běžném prostředí naší přírody rozloží.

 

 


2017-02-22 02:05:29
Dveře a videoterminál v Machníně

Ve druhém pololetí se nám v Machníně podařilo zrealizovat výměnu zadních dveří a zřízení videoterminálů do ŠD, sborovny a knihovny.


2017-02-22 02:00:14
Cestička na prvním stupni

U bodovy prvního stupně vznikla pod vedením paní učitelky Šťastné a jejich Envírků klidová zóna, která se nachází hned v sousedství naší GeoMapy. Děkujeme a už se těšíme na další projekty.

  


2017-02-21 22:54:39
Květiny

V okolí naší školy v Machníně se objevila nová výzdoba. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na výzdobě podíleli a už nyní se těšíme na nové záhonky a výzdobu, která se připravuje. 


2017-02-21 22:19:26
Geologická mapa ČR

Na zahradě na 1. stupni jsme se s dětmi pustili do vytvoření neobvyklé mapy.

Nejdříve envírkové navozili kontejner plný písku, potom druháci a třeťáci, co chtěli sami pomoci, vymodelovali kopce a pohoří.

To vše podle reliéfu ČR jsme obložili horninami a nerosty typickými pro dané lokality(Jizerky žulové, České středohoří čedičové, Moravu vápennou a pískovcovou, …)

Města budou osázená rostlinami, obrys země zvýrazněn dřevěnými špalíky. Kolem dokola mají děti jednotlivé vzorky těch nejzákladnějších kamenů. Jejich názvy jim stráží dřevění skřítkové.

Fantazie nám otevírá další nápady.


2017-02-21 22:19:28
Topení

V letošním roce se v rámci úsporných opatření podařilo vyměnit termohlavice na všech radiátorech, které ve škole máme. Při této příležitosti se také měnily odvzdušňovací ventily. Děkujeme MML za organizaci celé akce a financování.


2017-02-21 22:19:19