LoginVe vyučovacích hodinách různých předmětů žáci při činnostním učení na základě vlastní manuální činnosti s pomůckou nejen prakticky vyvozují nové učivo, ale upevňují si i již získané poznatky. Úspěšně tak rozvíjejí logické a operační myšlení. Při tom se učí také spolupráci, vynalézavosti a přemýšlení nad tím, co dělají. 

Fotogalerie