LoginVyužíváme techniku

Využití tabletů při výuce v malotřídce v Machníně

Od září 2014 jsem začala využívat při výuce ve spojených třídách  2. a  4.ročníku 5 ks tabletů.

Aplikace používám  zatím jen ty, které jsou k dispozici na Google Play úplně nebo částečně zdarma. Jsou to např. Dopravka Free, Dopravní značky, Learning Colours, Matematika příklady, Math for kids, Nauč  se pravopis, Český jazyk , Český jazyk testy, Hrátky s násobilkou, …

Pro žáky jsou tablety zpestřením výuky, protože aplikace jsou vytvářeny zajímavou a přitažlivou formou pro děti daného věku. Pro vyučující jsou ve spojených třídách tablety ulehčením výuky, neboť lze jedné části třídy zadat procvičování učiva pomocí tabletů (toto provádějí žáci samostatně) a druhé části třídy může vyučující  podávat výklad. Nejvíce se osvědčily aplikace v matematice, kde si žáci zábavnou formou procvičují násobení ,dělení, sčítání a odčítání. Rovněž používám aplikace pro český jazyk. Tablety využívám také v kroužku angličtiny, kde si žáci procvičují např. barvy, čísla a názvy zvířat včetně výslovnosti.

Jsem ráda, že naší škole byly tablety zakoupeny. Zjistila jsem, že někteří žáci vidí podobnou elektroniku poprvé a ve škole  se ji naučí používat, což je v současné době velmi žádoucí. 

                                                                                                                       Mgr. Romana Bláhová

Fotogalerie