LoginPřírodovědná praktika

V rámci přírodovědných praktik se zabýváme pokusy, laborkami, pozorováními, exkurzemi a dalšími aktivitami, které mají co do činění s přírodopisem, chemií a fyzikou.

Kvasinky - vznik oxidu uhličitého při kvašení

Nejvýznamnější jednobuněčné houby jsou kvasinky. Žijí v půdě, na plodech, na těle i uvnitř těla rostlin, zvířat a člověka. Název kvasinky prozrazuje jejich vztah ke kvasným procesům. Kvašení patří k rozkladným procesům a kvasinky jsou tedy jako bakterie reducenti (rozkladači). Nejčastěji vyvolávají alkoholové kvašení cukerných roztoků za vzniku oxidu uhličitého a alkoholu. Kvasinky se velmi rychle rozmnožují pučením.

Kvasnice (droždí) jsou směsí kvasinek (nejčastěji pivních) a mouky. Rozmícháme-li kvasnice ve vodě nebo mléce a přidáme-li je do sladkého těsta, kvasinky se rychle rozmnoží. Začnou štěpit cukry, uvolňuje se oxid uhličitý (jako při dýchání), zvětšuje se objem těsta, které kyne. Vznikají v něm dutinky, které můžeme pozorovat i po upečení.


2015-08-17 15:59:56
Pitva cvrčka stepního

Cvrči stepní jsou oblíbená pochutina gekončíka Hermiony. My jsme si jich několik "půjčili" a zaměřili se na stavbu jejich těla.


2015-07-10 13:50:36
Vlas pod mikroskopem

Jedním z kožních derivátů je také vlas. Proto jsem ho s osmáky při probírání kožních derivítů řádně prozkoumali.


2015-07-10 13:20:41
Daktyloskopie - agenti FBI z osmé třídy

Daktyloskopie je nauka o kožních papilárních liniích na prstech, dlaních a ploskách nohou. Průběh těchto linií je pro jedince charakteristický a do jisté míry dědičný. Tato jedinečnost je v kriminalistice využívána pro identifikaci osob.

Tuto metodu si vyzkoušeli naši osmáci. Nejprve si každý pomocí bílého papíru, lepící pásky a obyčejné tužky sejmul otisky prstů z jedné ruky. Tak vznikla databáze, pomocí které "agenti" hledali pachatele trestného činu, jehož otisky našli na místě činu.

 


2015-07-10 13:13:58
Senný nálev - trepka velká

Jednou ze skupin živočichů, která je probírána v šesté třídě, jsou prvoci. Žáci proto měli za úkol připravit senné nálevy, ve kterých poté prvoky hledali a objevili snad nejznámějšího zástupce prvoků - trepku velkou.

Trepka velká (Paramecium caudatum) je nálevník běžně se vyskytující v organicky znečištěných vodách po celém světě. Slouží proto jako bioindikátor tohoto znečištění. Trepka velká je při délce 0,17–0,35 mm největší z rodu trepek a je pozorovatelná i pouhým okem. Má asymetrický tvar připomínající botu, který se rozšiřuje směrem k zadní části, což jí přineslo svůj český rodový název. Její buňka je jedna z nejsložitějších v přírodě, a slouží jako modelový organismus nejenom pro výuku biologie na školách, ale i pro výzkum epigenetiky, funkce bičíků nebo procesu endosymbiózy.

Fotky jsou pořízeny naším digitálním mikroskopem.


2015-07-10 13:00:16
Tepová frekvence VI. třída

Šesťáci se seznámili s pojmy tep a tepová frekvence. Tepovou frekvenci poté měřili v klidu a po zátěži. Dále sledovali, jak se její hodnoty vracejí do klidových hodnot, a porovnávali, jak se doba návratu ke klidovým hodnotám mezi žáky lišila.


2015-04-23 17:16:10
Pitva vepřového srdce VIII. třída

Vepřové srdce je svou stavbou a velikostí velmi podobné tomu lidskému. Proto je jeho pitva velmi zajímavá - neplatí pro ty se slabšími žaludky. :-)


2015-04-23 17:03:43
Pitva vepřového srdce IX. třída

Vepřové srdce je svou stavbou a velikostí velmi podobné tomu lidskému. Proto je jeho pitva velmi zajímavá - neplatí pro ty se slabšími žaludky. :-)


2015-04-23 16:33:51