LoginNaše škola v letošním roce oslaví kulatiny – 200let

"Škola v Ostašově byla poprvé otevřena ve školním roce 1814/15. Dříve se děti učili u domku č.p. 19 u pana učitele Antona Hubnera (1771). Nová budova byla postavena roku 1879, budova prvního stupně za první republiky. Od roku 1955 chodily děti na osmiletku." (Zdroj: Návraty. P. Haidlová, SPO)

Rádi bychom se v prvním pololetí zaměřili na historii nejen školy, ale i obce a jejího okolí a přiblížili tak žákům i veřejnosti, jak se zdejší region vyvíjel.

Téma chceme zavádět do běžných výukových hodin, projektů a jiných aktivit. Hlavními pilíři budou předvánoční rozsvícení stromku, tradiční ples – zaměřený na život během 19. a 20. století a školní jarmark.

Celý projekt slavnostně zahájíme v sobotu 13. září vedle kostela sv. Vojtěcha u příležitosti Dne evropského dědictví. 

Děkujeme za spolupráci členům Spolku přátel Ostašova, rodičům a všem, kdo nám budou chtít jakkoli pomoci. Uvítáme i Vaše podněty a nápady.