LoginFlorbal dívky K

Vedoucí: Mgr. Markéta Kašparová

Určen pro: 5. - 9. ročník

Termín: pátek 14:00 - 15:00 hod.

Cena: 800 Kč + 200 Kč na pomůcky / šk. rok

1. lekce: pátek 22. 9. 2017

 

Kroužek je zaměřen na aktivní využití volného času a vytvoření kladného vztahu ke sportovním aktivitám. Seznámení se s pravidly hry, pravidly fair-play a dalšími herními dovednostmi (práce s holí a míčkem, přihrávky, střelba na branku,...)